Vilkår og rettigheder

Rettigheder

 

Hjemmesiden www.vejviserfyn.dk , samt indhold herfra tilhører Fynske Medier P/S

 

VejviserFyns navn, logo og varemærke tilhører Fynske Medier, og må kun anvendes ved skriftlig aftale med Fynske Medier P/S.

 


Brugsvilkår

 

Det er ikke tilladt at anvende scripts eller programmer der automatisk søger i www.vejviserfyn.dk 

 

www.vejviserfyn.dk  eller data herfra må ikke anvendes til drift af oplysningstjenester, herunder anvendes ved udgivelse af trykte eller elektroniske publikationer. www.vejviserfyn.dk  eller data herfra må ikke anvendes til kommercielle formål herunder videresalg af indhold og data.

 

Data må ikke anvendes til uanmodet markedsføring eller stilles til rådighed for datadistributører eller adressebureauer, der formidler data til tredjemand.

 

Data og indhold på www.vejviserfyn.dk  er beskyttet af loven om ophavsret. Data må ikke kopieres, reproduceres, mangfoldiggøres eller publiceres på nogen måde, der krænker Fynske Medier P/S’ rettigheder.

Links

Det er tilladt at linke og henvise til forsiden af www.vejviserfyn.dk .

 

Til gengæld accepteres ikke gentagen og systematisk brug af dybe links direkte til underliggende materiale på hjemmesiden medmindre der er indgået forudgående aftale herom med Fynske Medier P/S.

 

Der må heller ikke linkes på en måde, så Vejviserfyns website fremstår som værende en del af en anden hjemmeside, medmindre der forudgående er indgået aftale herom. 

 

Overtrædelser medfører krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.
Fynske Medier er ikke ansvarlig for indholdet på websites, som Vejviserfyn.dk linker til.

 

Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.